Aan het begin van de 20e eeuw was Petroleum Zuid de belangrijkste petroleumhaven van Europa en daardoor ontpopte Anwerpen zich tot hét centrum van petroleumbelangen.
Pionier daarbij was de American Petroleum Company (APC). Op 26 augustus 1904 brak in de nieuwe petroleumhaven een grote brand uit. De tanks van APC werden vernietigd, maar de stapel- en werkhuizen, en de concièrgerie ontsnapten aan de dans. Ook in de Tweede Wereldoorlog werd Petroleum-Zuid grotendeels verwoest door de talrijke bombardementen. De petroleumindustrie verhuisde niet veel later naar een nieuw terrein nabij het Marshalldok.

Petroleum Zuid werd opgenomen in de vastgestelde inventaris onroerend erfgoed.
Op 24 november 2011 werd desondanks aan de n.v. Blue Gate een vergunning verleend tot het slopen van alle gebouwen en installaties op de terreinen van het voormalige International Oil Company.

Lees het hele verhaal op vvia.be

https://www.bouwkroniek.be


View Slideshow

News

Gallery

Pages

RSS