Antwerpen heeft altijd wel iets voor iedereen en er is altijd wel iets te beleven. Voor een middelmatige tot kleine stad heeft het me altijd verbaast dat er zoveel te beleven valt elke dag. Het is een metropool.

Spijtig genoeg is de hele stad een bouwwerf op dit moment en dat zal nog enkele jaren zo blijven. Als fotograaf die op zoek is naar verandering, die het tijdelijke wil vastleggen voor het eeuwige, is dat een pluspunt. Om er te wonen kan het best vervelend zijn vanwege het verkeer en de drukte. Wat eerst een goede reden was om er te gaan wonen werd op het laatst net dat tikje te veel. Het heeft ook met ouder worden te maken wellicht. Om kort te zijn, enkele jaren geleden ben ik verhuist naar Brasschaat omdat de kleine kantjes van de stad, politiek, opernbare werken, files en vervreemding, te groot werden. Men doet er alles aan om het imago op te krikken maar het is cosmetica vind ik. Sommige buurten zijn, netjes uitgedrukt, aan verfraaing toe. De haven en de industrie zouden veel meer kunnen doen om de binnenstad op te vrolijken. Of ze daar oor naar hebben is maar de vraag!
Schrijnende voorbeelden zijn er genoeg in Frans Belgie. Charleroi en nog wat andere industriesteden uit vervlogen tijden zouden als afschrik kunnen dienen. Als je ziet hoeveel geld er rondgaat in Antwerpen, haven en diamant, dan verbaast het me dat er niet meer wordt gedaan aan de verloedering. Vooral de diamantwijk en grote stadswijken zoals Seefhoek en Borgerhout zijn het woord krottenwijken bijna waardig. Enfin, het is een persoonlijke mening. Er zijn ook nog genoeg bezienswaardigheden natuurlijk en men doet hier en daar echt moeite om nieuwe wijken te creëren.

Hopelijk komt het bruisende stadsleven nog terug na de pandemie want die is het culturele leven van de stad ook behoorlijk aan het verzieken. Vroeger was het beter is een cliché, hopelijk blijft het dat!  

Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Antwerpen

 

Antwerp always has something for everyone and there is always something to do. For a medium to small town it has always amazed me that there is so much to experience every day. It's a metropolis.

Unfortunately, the entire city is a construction site at the moment and will remain so for several years to come. As a photographer looking for change, who wants to capture the temporary for the eternal, that's a plus. It can be quite annoying to live there because of the traffic and crowds. What used to be a good reason to live there eventually became just that little bit too much. It may also have to do with getting older. In short, a few years ago I moved to Brasschaat because the small sides of the city, politics, public works, traffic jams and alienation, became too big. They do everything they can to boost the image, but I think it's cosmetics. Some neighborhoods, to put it neatly, are in need of beautification. The port and industry could do much more to cheer up the inner city.
There are plenty of poignant examples in French Belgium. Charleroi and a few other industrial towns from bygone days could serve as a deterrent. When you see how much money is going around in Antwerp, port and diamond, I'm surprised that no more is being done about the degradation. Especially the diamond district and large city districts such as Seefhoek and Borgerhout are almost worthy of the word slums. Well, it's a personal opinion. There are also plenty of places of interest, of course, and here and there people really make an effort to create new neighborhoods.

Hopefully the bustling city life will return after the pandemic, because it is also seriously ruining the cultural life of the city. It used to be better is a cliché, hopefully it stays that way!  


View Slideshow

News

Gallery

Pages

RSS